SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - Grupa Wsparcia - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

Grupa Wsparcia

Grupa Wsparcia „Kobiety Gminy Stanisławów"

„Człowiek jest z natury istotą społeczną”

Arystoteles

Grupy wsparcia mają długą historię zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Powstały w wyniku ludzkich potrzeb. Nie bez powodu mówi się, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje innych ludzi do funkcjonowania. Grupę tworzą osoby, które łączy wspólny problem. Grupy są prowadzone przez specjalistów np. psychologów, psychoterapeutów aby początkowo ustalić zasady oraz odwoływać się do nich, gdy zaistnieje taka potrzeba. Obecność specjalisty może też wspierać poczucie bezpieczeństwa uczestników. Prowadzący pomaga dostrzegać ich nieprzystosowawcze schematy funkcjonowania, wskazuje na źródła trudności a jednocześnie aktywnie pomaga we wzajemnym wspieraniu się i dostrzeganiu mocnych stron uczestników. Jednak w grupach wsparcia to uczestnicy są prawdziwymi ekspertami w doświadczaniu i radzeniu sobie z trudnościami. Uczestnicy grupy decydują o kierunku w jakim idą. Grupy samopomocowe są prowadzone przez nieprofesjonalistów i zrzeszają osoby z związku z konkretnym problemem życiowym.

Najbardziej znaną obecnie formę samopomocy zainicjowali Bob S. oraz Bill W. w 1935r. skupiającą się wokół osób borykających się z problemem uzależnienia. Tak powstał ruch Anonimowych Alkoholików, który obecnie jest powszechnym sposobem wspierania osób cierpiących na chorobę alkoholową. Kolejno powstawały grupy Al-Anon dla partnerów osób uzależnionych oraz Ala-teen – grupy dla dzieci z rodzin alkoholowych.

Obecnie w Polsce możemy znaleźć grupy osób zrzeszających się również wokół innych problemów. Grupy wsparcia dla osób doświadczających żałoby, grupy wsparcia dla osób cierpiących na choroby przewlekłe np. nowotwory, AIDS. Istnieją grupy wsparcia dla rodziców, osób bezrobotnych i osób będących po rozwodzie, dla rodzin zastępczych, kobiet w kryzysie. To dowodzi, że grupy wsparcia zrzeszają ludzi, którzy doświadczają konkretnej trudności. Wokół tego odbywa się praca.

Wydaje się, że udział w grupie daje poczucie przynależności – nie jestem sam/sama z tym problemem. Pomaga we wzbudzaniu nadziei oraz w bieżącym analizowaniu trudności. Pozwala na oczyszczenie emocjonalne, dzięki ujawnianiu swoich uczuć przed innymi. Uczestnicy są w stanie wyobrazić sobie co czuje dana osoba, bo przeżywali podobne trudności. Korzyści może być zdecydowanie więcej. Ogromną korzyścią z uczestnictwa w grupie wsparcia jest fakt, że uczestnicy pomocy udzielają innym. Dzięki temu czują się potrzebni, a jednocześnie zyskują siłę i moc. Wartością grupy wsparcia jest to, że wszyscy uczestnicy są sobie równi. Udział w grupie jest dobrowolny. Dzielenie się własnymi doświadczeniami w bezpiecznym środowisku daje możliwość poczucia się akceptowanym i zrozumianym. Czasami dzięki różnym spojrzeniom na dany problem, jesteśmy w stanie zobaczyć swoją sytuację z innej perspektywy. Często pojawiają się rozwiązania. Siłę do działania daje poczucie wspólnoty. Świadomość że jest kilka lub kilkanaście osób, które nas wspierają. Udział w grupie minimalizuje poczucie osamotnienia. Często historie innych osób stanowią inspirację dla pozostałych. Na grupach nie tylko omawia się trudności i problemy. Jest to często miejsce, gdzie uczestnicy dzielą się swoimi sukcesami i przyjemnymi doświadczeniami. Normą każdej grupy jest zachowanie poufności wszelkich informacji o życiu ich uczestników. Dzięki tym zasadom zmniejsza się lęk przed oceną.

Warto podkreślić, że grupa wsparcia nie zastąpi profesjonalnej pomocy terapeutycznej w postaci psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Wiele osób, które ukończyły własną psychoterapię korzysta potem z grup wsparcia, aby podtrzymać efekty terapii.

Pomysł na stworzenie grupy wsparcia dla kobiet na terenie gminy Stanisławów padł, gdy zweryfikowano, że jedyne wsparcie było udzielane na grupach samopomocowych AA. Od kilku lat w Urzędzie Gminy Stanisławów odbywały się warsztaty psychologiczne o konkretnej tematyce jak: radzenie sobie ze złością, poczuciem własnej wartości, ze stresem. Przeprowadzono warsztaty na temat miłości/toksycznej miłości oraz wykład na temat zaburzeń depresyjnych. Podczas tych wszystkich działań, uczestniczki wskazywały na liczne korzyści z udziału w zajęciach. Z moich własnych obserwacji wynikało, że wzajemna obecność, zainteresowanie i zaangażowanie w problemy innych osób tworzyły unikalną bliskość między nimi. Dało to zielone światło do stworzenia grupy wsparcia dla kobiet z terenu gminy Stanisławów. Głównym celem jest wzmocnienie społeczności lokalnej poprzez zacieśnianie więzi.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet odbyło się 25.09.2019r. Było to spotkanie informacyjno-organizacyjne podczas którego uczestniczki mogły dowiedzieć się czym jest grupa wsparcia. Każdy mógł przedstawić swoje oczekiwania. Ustalono zasady współpracy zapewniające poczucie bezpieczeństwa oraz wyznaczono kolejne terminy spotkań.

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że w dowolnym momencie mogą dołączać kolejne uczestniczki. Grupa do końca roku 2019 będzie odbywać się w ostatnią środę każdego miesiąca. Najbliższe spotkanie 30.10.2019 11:30-13:30. Proponowany temat: Jak radzić sobie ze stratami w naszym życiu. Miejsce spotkania Grupy Wsparcia: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek (sala konferencyjna na I piętrze).

Kolejne terminy spotkań:
27.11.2019 11:30-13:30
18.12.2019 (ze względu na okres świąteczny spotkanie odbędzie się w 3-cim tygodniu miesiąca grudnia).

Bibliografia:

  • Schneider Corey M., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

  • Vinogradov S., Yalom I.D. Psychoterapia grupowa. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa 2007

  • „Od pomocy do samopomocy” Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2003

Autor: Kamila Czajkowska. Przyjmuje indywidualnie w Punkcie Konsultacyjnym w Stanisławowie w środy w godzinach 13:30-20:30 w Urzędzie Gminy ul. Rynek 1 na I piętrze.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wieści Ziemi Stanisławowskiej w 2019r.