SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - Wsparcie dla osób uzależnionych i ich bliskich (partnerów, dzieci). - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

Wsparcie dla osób uzależnionych i ich bliskich (partnerów, dzieci).

Uzależnienie jest chorobą naszych czasów. W szalonym pędzie XXI wieku nie trudno o zagubienie i ucieczkę w substancje, które pozwalają na chwilę zapomnieć, stają się lekiem na nudę, sposobem na odstresowanie się. Jednak, jeśli stają się jedynym sposobem na radzenie sobie z problemami, szybko przechodzą w uzależnienie, które jest chorobą przewlekłą, postępującą. Jeśli jest nieleczona, stanowi zagrożenie życia. Obecnie istnieje wiele form pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem. 

Na wstępie istotne jest, aby określić czy osoba potrzebuje odizolowania od środowiska, ma trudność w utrzymaniu abstynencji, wtedy proponowany jest pobyt w oddziale stacjonarnym, gdzie jest zapewniony nocleg, wyżywienie, prowadzony jest intensywny program terapeutyczny.

Terapia w ośrodkach stacjonarnych dzieli się na krótkoterminową od 6 do 8 tygodni oraz na długoterminową oferującą roczny pobyt. Istnieje możliwość pobytu w oddziale dziennym, gdzie zajęcia trwają do godzin popołudniowych, a następnie osoba wraca do domu. Pomoc można uzyskać również w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, które oferują bezpłatną pomoc zarówno indywidualną z psychologiem, terapeutą, lekarzem psychiatrą, jak również grupową. Osoby uzależnione bardzo często wspomagają się uczestnictwem na mityngach AA, grupach samopomocowych, prowadzonych przez osoby mające wieloletnią abstynencję. Jest to pomoc mająca długą tradycję. Istnieją mityngi AA otwarte, na które każdy może przyjść, posłuchać, zapytać, porozmawiać. Podobną formą są Kluby Abstynenta, miejsca, w których można spędzić czas z daleka od zagrożeń w postaci alkoholu czy innych środków. Często Kluby Abstynenta oferują wyjazdy np. na Zloty Trzeźwościowe, trzeźwe imprezy sylwestrowe, karnawałowe. Pomagają stworzyć bezpieczne środowisko osobom pragnącym żyć bez alkoholu.

Obecnie istnieje szeroka oferta wsparcia osobom będącym w związkach z osobami uzależnionymi. Potocznie o małżonkach, partnerach mówi się „współuzależnieni”, nie znaczy to, że razem piją, a znaczy tyle, że w związku z latami bycia razem w związku z osobą pijącą, nadużywającą substancji, sami wchodzą w toksyczny układ, z którego trudno się wydostać, a cała koncentracja skupia się wokół picia bądź niepicia partnera/partnerki. Potrzebna jest pomoc, wsparcie z zewnątrz. Od lat są prowadzone mityngi Al-Anon dla osób „współuzależnionych”. Kluby Abstynenta również oferują wsparcie w tym obszarze. Podobnie w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, dedykowana jest pomoc członkom rodziny osoby uzależnionej w postaci psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Pomoc osobom będącym w związkach z osobami uzależnionymi nie polega na tym, że mają się dowiedzieć jak lepiej wspierać swoich uzależnionych partnerów czy partnerki… polega na tym, aby w końcu mogli zająć się sobą i zadbać o siebie, aby poprawić swoją jakość życia.

Ważne, aby nie zapomnieć o dzieciach, które najbardziej dotkliwie doświadczają skutków picia rodzica/rodziców. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodzica na uczestnictwo w terapii. Taką pomoc mogą uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach profilaktyki i socjoterapeutycznych. Są mityngi dedykowane dzieciom pod nazwą Alateen. Warto pamiętać, że rodzina to system, zmiana jednej osoby powoduje szereg zmian u pozostałych członków rodziny. Co pokazuje, że warto walczyć o siebie i wprowadzać zmiany.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny to kolejna komórka która niesie pomoc. Znajduje się w każdej gminie, dzielnicy miasta. Ma na celu niesienie pomocy każdej osobie, która ma choćby cień wątpliwości na temat swojego picia, brania substancji, zachowania o charakterze nałogowym bądź martwi się o bliską osobę lub doświadcza przemocy. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny prowadzi działalność psychoedukacyjną, wsparciową każdej osobie, która tej pomocy potrzebuje, również w kryzysie emocjonalnym, w trudnej sytuacji życiowej, w związku z doświadczanymi trudnościami. W Punkcie w Stanisławowie przyjmuje dwóch psychologów, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy. Nie ma potrzeby podawania swoich danych. Treść spotkania pozostaje objęta tajemnicą zawodową. Podczas spotkania możliwe określenie czy charakter picia, przyjmowania substancji bądź zachowania ma znamiona uzależnienia. Można określić jakiej pomocy dana osoba potrzebuje. Kolejno psycholog może wskazać miejsce, gdzie osoba otrzyma specjalistyczną pomoc, podać kontakt, pomóc w podjęciu decyzji.

Co roku w ramach punktu odbywają się warsztaty psychologiczne dla kobiet oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Czasem rozmowa wystarcza. Słowa mają ogromną moc, najważniejsze żeby po pomoc sięgnąć.

                                                                                                                           

Kamila Czajkowska

Artykuł ukazał się w Gazecie Wieści Ziemi Stanisławowskiej.