SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - Spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą - wszystko co warto wiedzieć. - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

Spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą - wszystko co warto wiedzieć.

Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.”

Carl Gustav Jung

W Polsce coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologicznej. Wydaje się, ze z roku na rok świadomość, że usługi psychologów nie są zarezerwowane dla osób zaburzonych jest coraz większa. Fakty są takie, że pomoc oferowana w gabinecie psychologa jest taka sama jak pomoc lekarza do którego udajemy się gdy coś nas boli. Wybieramy odpowiedniego specjalistę. Wiemy, że lekarza obowiązuje przysięga Hipokratesa. Według niej, lekarz kieruje się przede wszystkim dobrem chorego. Specjalista bada, zbiera wywiad, wypełnia dokumentację, przekazuje informacje o diagnozie, przepisuje receptę, kieruje na badania.

Do psychologa wybieramy się gdy coś nas boli, lecz bez medycznej przyczyny. Jest to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Otrzymując dyplom ma ogólne umiejętności z zakresu wielu dziedzin psychologii oraz uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych. Wiele z nich wymaga jednak dodatkowego przygotowania w postaci szkoleń i certyfikatów. Psycholog może przeprowadzać porady psychologiczne i udzielać wsparcia. Nie ma prawa do prowadzenia terapii.

Jeśli planujecie Państwo rozpocząć terapię, warto udać się do psychoterapeuty. To tak jak ze specjalizacją lekarską. Oprócz lekarzy „ogólnych” mamy bardziej „zaawansowanych” specjalistów, np. chirurgów, diabetologów, anestezjologów czy kardiologów. Każdy z nich zajmuje się własną dziedziną. Lekarz rodzinny - jeśli nie ma specjalizacji w danym obszarze - kieruje do odpowiedniego specjalisty. Taka sama zasada obowiązuje również w przypadku kontaktu z psychoterapeutą. Jest to osoba, które ukończyła studia magisterskie z psychologii lub inne kierunki humanistyczne i odbyła 4-letnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii. Osoba będąca w trakcie szkolenia również może prowadzić terapię. Szkół psychoterapii jest bardzo dużo, nie sposób ich wszystkich wymienić. Warto jednak wspomnieć, że istnieją podstawowe podziały na terapie osób dorosłych, dzieci, rodzinne, terapie par, terapie uzależnień. Przykładowo specjalista psychoterapii uzależnień to osoba, która ukończyła szkolenie w tym zakresie. Tego typu studium zakończone jest egzaminem, którego wynikiem jest uzyskanie certyfikatu z unikalnym numerem przypisanym do osoby.

Piszę o tym wszystkim dlatego, że uważam iż pierwszy kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą jest kluczowy dla osoby zainteresowanej pomocą. Wielu z tych, którzy trafiają do mojego gabinetu w ciężkim stanie, źle wspomina pierwszy kontakt z psychologiem. Często skutkuje to odwlekaniem decyzji o terapii.

O co warto zapytać specjalistę?

Warto zorientować się w jego kompetencjach. Oddajecie swoje zdrowie psychiczne pod opiekę drugiej osoby. Ważne, żeby przedyskutować i rozwiać wszystkie wątpliwości. Psychoterapeuta lub psycholog powinien okazać na waszą prośbę odpowiednie dokumenty poświadczające swoje wykształcenie i specjalizacje. Większość specjalistów przedstawia tego typu informacje na swoich stronach internetowych.

W Polsce nie istnieją regulacje prawne, pozwalające dokładnie określić kto może w praktyce określać się jako psychoterapeuta, a kto nie. Stwarza to pole do nadużyć i można trafić na osobę, które oferuje psychoterapię bez wiedzy, doświadczenia i skończonej szkoły psychoterapii. Wiele osób podpierających się wiedzą psychologiczną wykorzystuje sytuacje, niejednokrotnie krzywdząc swoich pacjentów, jednocześnie wykorzystując ich możliwości finansowe i brak wiedzy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty.

Terapeuta prowadzący psychoterapię ma obowiązek również uczestniczyć we własnej terapii. Jest to wymóg niezbędny, aby rzetelnie i sumiennie wykonywał swoją pracę. Specjalista ma obowiązek uczestniczyć w superwizjach. Są to spotkania podczas których omawia swoją pracę z innymi psychoterapeutami, oraz superwizorem - który ma dodatkowe kwalifikacje poparte latami pracy w branży. Dzięki temu specjalista może nieustanne rozwijać swoje kompetencje, lepiej zrozumieć swoich klientów i oferować skuteczną pomoc.

Jak przebiega pierwsze spotkanie?

Każda sesja jest niepowtarzalna. Spotykają się dwie osoby, jedna potrzebuje pomocy, a zadaniem drugiej jest tej pomocy udzielić. Konsultacja z psychologiem czy psychoterapeutą trwa zazwyczaj 50-60 minut. Czas jest przeznaczany na zapoznanie się i przedstawienie problemu z którym boryka się klient. Psycholog/Psychoterapeuta może zadawać pytania, sprawdzać czy dobrze wszystko zrozumiał, dopytywać o szczegóły. Jego zadaniem jest zebranie wstępnego wywiadu, a następnie wspólne z pacjentem ustalenie czym chcielibyście się zająć w gabinecie. Może się okazać, że jedna wizyta nie wystarczy, aby to ustalić. Konsultacji może być kilka zanim zdecydujecie się na dłuższą współpracę. Zarówno psycholog jak i psychoterapeuta zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że żadna z informacji nie może zostać przez niego ujawniona osobom trzecim. Istnieje istotny wyjątek od tej reguły. Jeśli istnieje zagrożenie życia lub zdrowia (np. pacjent zgłasza myśli samobójcze w chwili spotkania), wtedy psycholog ma obowiązek wezwać karetkę pogotowania i poprosić o hospitalizację dalej osoby, aby zabezpieczyć jej życie. Oczywiście na taką hospitalizację należy wyrazić zgodę. Zarówno psycholog jak i psychoterapeuta mogą wydać zaświadczenie o odbyciu wizyty na prośbę klienta.

Czego psycholog/psychoterapeuta nie może i nie powinien?

Nie może wypisywać leków.

Nie powinien udzielać rad i dawać gotowych rozwiązań. Najwyższą skuteczność terapii osiąga się w sytuacji, gdy klient – z pomocą specjalisty - sam poszukuje rozwiązań i sprawdza co jest dla niego dobre w określonej sytuacji.

Nie może niczego nakazywać, mówić co osoba ma zrobić – może powiedzieć co on zrobiłby w takiej sytuacji.

Nie może zachowywać się agresywnie (podnosić głosu, dotykać kogoś bez jego pozwolenia, manipulować, szantażować).

Zachęcam państwa do skorzystania z pomocy psychologicznej. Sensem psychoterapii jest lepsze rozumienie siebie. Pomaga to w leczeniu wielu chorób, ale też służy własnemu rozwojowi. Jest to najlepsze inwestycja w siebie.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych kodeksów etycznych.

Kodeks etyczno-zawodowy Psychologa:

www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

Kodeks etyczno-zawodowy Terapeuty Uzależnień: www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/kodeks-etyczno-zawodowy-terapeuty-uzaleznien

Kodeks etyczny Psychoterapeuty:

www.sekcjapsychoterapii.pl/kodeks-etyczny/

Artykuł ukazał się w Gazecie Wieści Ziemi Stanisławowskiej.

Kamila Czajkowska