SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - Rozmowy pomagają. - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

Rozmowy pomagają.

Rola telefonów zaufania w przeciwdziałaniu przemocy.

Telefon zaufania odgrywa ważną rolę edukacyjną oraz prewencyjną w przypadku przemocy wobec dzieci, w tym również przemocy w rodzinie. W Polsce od 2008 roku działa Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, prowadzony przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej „Fundacja Dzieci Niczyje”). W ramach swoich działań telefon 116 111 prowadzi również serwis internetowy www.116111.pl, poprzez który dzieci oraz młodzież wysyłają anonimowo wiadomości z pytaniami i opisami swoich problemów. (Kicińska, 2010)

W badaniach dotyczących tematyki poruszanej przez dzieci za pośrednictwem telefonów zaufania, obejmujących Polskę, Czechy, Słowację i Węgry problem przemocy i krzywdzenia stanowił jeden z pięciu głównych kategorii problemów, z którymi zgłaszały się dzieci do telefonu zaufania lub poprzez wiadomości online. Te problemy stanowiły 9% z 352 polskich wiadomości. W Polsce na pierwszym miejscu znalazła się przemoc psychiczna. (Kicińska, Żurkowska, 2016)

6 listopada 2018r. Telefon zaufania obchodził 10-lecie istnienia. Z tej okazji przedstawiono statystyki, które pokazały, że konsultanci odebrali 1160 tysięcy połączeń i odpowiedzieli na co najmniej 55 tysięcy wiadomości online. Przeprowadzonych zostało 1200 interwencji zagrażających życiu. (dane uzyskane z fanpage facebook: @116111telefonzaufania post z dnia 02.04.2019)

Pierwszy kwartał 2019r. Pokazuje jak istotna jest rola telefonu zaufania. Zaledwie w przeciągu 3 ostatnich miesięcy (styczeń-marzec) odebrano 19 131 połączeń, odpisano na 2560 wiadomości online oraz przeprowadzono 115 interwencji w sytuacji zagrożenia życia. (dane uzyskane z fanpage facebook @116111telefonzaufania post z dnia 03.01.2019)

Kilka lat temu pracowałam jako konsultant telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Dzięki temu doświadczeniu nabrałam ogromnego zaufania dla tego typu pomocy. Po drugiej stronie słuchawki czy komputera, jest osoba będąca na ostatnim roku studiów psychologicznych lub po ich ukończeniu. Ubiegając się o staż w fundacji, przyszły konsultant przechodzi przez rozmowę kwalifikacyjną oraz przez szereg szkoleń z zakresu umiejętności udzielania pomocy on-line, specyfiki rozmów interwencyjnych, rozmów na temat seksualności, trudności rówieśniczych, myśli samobójczych i kwestii prawnych w sytuacji dziecka krzywdzonego. Jeśli konsultant ma jakąś prawną wątpliwość, odsyła rozmówcę do Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 121 212. Szkolenia mają charakter warsztatowy poza teorią, uczą również praktycznych umiejętności. Każdy kilkugodzinny dyżur konsultanta zakończony jest superwizją celem omówienia trudności, odreagowania związanych z nimi emocji oraz udoskonalania sposobów udzielania pomocy. Dzwoniący nie musi podawać żadnych danych i pozostaje anonimowy. Początkowo może to zwiększać poczucie bezpieczeństwa i otwartości młodych osób. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest również bezpłatny. Jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 2:00. Istnieje również możliwość napisania wiadomości przez stronę 116111.pl. Na odpowiedź ze strony konsultanta trzeba poczekać kilka dni. Jest to szczególny rodzaj pomocy. Dzieci same nie mogą się udać do gabinetu psychologa (bez zgody rodziców).

Nie od dziś wiadomo, że rozmowy pomagają. Mają szczególną moc, jeśli po drugiej stronie jest osoba, która słucha, nie ocenia, daje przestrzeń do rozmowy, pomaga rozważyć różne rozwiązania, jednak nigdy nie daje ich gotowych. Rady łatwo odrzucić, gdy nie są naszym własnym pomysłem na rozwiązanie sytuacji.

Rolą konsultanta jest udzielenie pomocy i wsparcia podczas każdej rozmowy. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza przemoc, konsultant podejmuje rozmowę na ten temat. Przyjmuje tą informację, empatyczne reaguje, odzwierciedla uczucia dziecka. Wprowadza również wątek edukacyjny o tym, do czego ma prawo dana osoba, a do czego nie. Podkreśla znaczenie ujawnienia przemocy. Docenia, że dziecko odważyło się o tym opowiedzieć. Następnie wspólnie z dzieckiem poszukuje źródeł wsparcia w otoczeniu. Może to być np. osoba dorosła ze szkoły, z rodziny, która może zareagować. Wydaje się, że istotą telefonu zaufania jest to, że konsultant jest pierwszym dobrym obiektem dla dziecka. Przyjmuje jego problem, związane z nim cierpienie i wzmacnia poczucie sprawczości, pokazuje możliwości zatrzymania przemocy. Pokazuje, że jest dobrym dorosłym. Kiedy dzieci dzwonią w sprawie przemocy rówieśniczej, rola konsultanta polega na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań w postaci znalezienia zaufanej osoby dorosłej w otoczeniu, która też niejednokrotnie ma wpływ na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu dziecka. Przedstawia możliwe asertywne reakcje i postawy celem zatrzymania przemocy. Kiedy nie ma innych możliwości, konsultant może przeprowadzić interwencję we współpracy ze służbami, szkołą, rodzicami.

Dzieci również dzwonią na Niebieską Linię. Dla osób doświadczających przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej, powstał Ogólnopolski Telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002. Konsultant może pomóc wskazać miejsce i możliwe rozwiązania, by przemoc jak najszybciej zatrzymać. Jest to ważne, aby ktokolwiek dowiedział się o cierpieniu drugiej osoby, gdyż osoby doświadczające przemocy często przez lata cierpią same, w milczeniu. Lekarstwem może okazać się rozmowa, zrozumienie i ujawnienie przemocy. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby. Konsultant ma również wiedzę na temat procedury Niebieskiej Karty, może wytłumaczyć jej działanie i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto po zebraniu wywiadu od osoby doznającej przemocy bądź świadka, informuje lub mobilizuje służby do działania, a następnie monitoruje ich poczynania na zasadzie współpracy.

Istnieje również możliwość skorzystania z porady prawnika w Telefonicznej Poradni Prawnej. Konsultacje prawnika są możliwe w poniedziałki i wrotki w godzinach 17:00-21:00 pod numerem 22 666 28 50 (cena połączenia wg taryfy lokalnej) oraz w środę w godzinach 18:00-22:00 pod numerem 800 120 002. Świadomość swoich praw dodaje mocy do działania. Można również skorzystać z pomocy poprzez wiadomość e-mail pisząc na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Wydaje się, że telefony zaufania odgrywają istotną rolę w przełamywaniu strachu i wstydu przed ujawnieniem się z daną trudnością lub problemem. Rozmowa z konsultantem bądź odpowiedź na wiadomość online pozwala na rozwijanie empatii, poczucia bycia ważnym i istotnym oraz poczucia wpływu na sytuację. Korzyści jest wiele. Telefon zaufania pełni rolę interwencyjną i edukacyjną. Wydaje się, że dzięki pozytywnemu doświadczeniu z psychologiem przez telefon, istnieje szansa, że dana osoba zgłosi się po tą pomoc do osoby ze swojego najbliższego otoczenia.

Choć pomoc telefoniczna i on-line, nie zastąpi psychoterapii, to może stanowić ważny element w jej rozpoczęciu i znalezieniu najbardziej odpowiedniego wsparcia, rozpoczęcia leczenia. Najważniejsze wydaje się po prostu poszukanie pomocy i jeśli anonimowa rozmowa przez telefon ma być pierwszym krokiem ku temu, to warto wykonać ten telefon. Nigdy nie jest za późno na zmiany.

Literatura:

Kicińska L. (2010), Historia telefonów zaufania w Polsce i na świecie, Dziecko Krzywdzone, nr 2(31). Pobrano z https://fdds.pl/kategoria_bazy/artykuly-dla-profesjonalistow/ (02.04.2019)

Kicińska, L., Żurkowska, D. (2016). Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 15(1). Badanie zrealizowane w ramach projektu „Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pobrano z https://fdds.pl/kategoria_bazy/artykuly-dla-profesjonalistow/ (dnia 02.04.2019)

Kamila Czajkowska

Artykuł ukazał się w Gazecie Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2/2019 (Rok XXII).