SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - O MNIE - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

O MNIE

Nazywam się Kamila Czajkowska, jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistycznym prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii INTRA w Warszawie.
Zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych: alkoholu, leków, narkotyków oraz behawioralnych: hazardu. Obszary, w których oferuję swoją pomoc, poza terapią uzależnień, to m.in. niskie poczucie własnej wartości, brak akceptacji siebie, pomoc w radzeniu sobie ze złością i agresją, terapia ukierunkowana na technikach radzenia sobie ze stresem, trudności w komunikacji i nawiązywaniu nowych relacji, trudność w przeżywaniu i kontroli emocji, wycofanie się i izolacja z kontaktów interpersonalnych, obniżony nastrój, brak celu w życiu, brak motywacji. Pomagam osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Korzystam z dorobku wielu systemów terapeutycznych: Korzystam z dorobku wielu systemów terapeutycznych: poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, psychodynamicznego i systemowego.

W zakresie moich zainteresowań jest praca na zasobach klienta.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie na Oddziale Detoksykacyjnym, w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska 34 oraz Oddziale Dziennym ul. Łokietka 11 w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie. W ramach tej współpracy dodatkowo prowadziłam maratony terapeutyczne na temat Bliskości, Złości, Asertywności, Poczucia własnej wartości, Treningi Asertywnych Zachowań Abstynenckich, Treningi Rozwoju Osobistego  Odbyłam staż kliniczny w Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie.

Obecnie pracuję w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Poza lecznictwem odwykowym posiadam doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywałam współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111, jak również udzielając pomocy psychologicznej on-line i prowadząc warsztaty psychoedukacyjne. Jestem absolwentką psychologii ze specjalizacją w ramach studiów: Społeczna Psychologia Kliniczna, specjalność: Podstawy Psychologicznej Praktyki Klinicznej. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej i systematycznej superwizji.

Ponadto rozwijam konsekwentnie swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach psychologicznych, szkoleniach z zakresu stosowania technik psychologicznych. Jestem również Psychologiem Transportu. Aktualnie kształcę się w IV-letniej Szkole Psychoterapii INTRA. Prywatnie jestem mężatką, mam 2 koty rasy „europejskiej”, w wolnym czasie lubię jeździć na rolkach, wspinać się po górach, pielić ogródek, od dwóch lat realizuję się w odtwórstwie historycznym.


Więcej o mnie