SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna. - Dlaczego SYMETRIA? - SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.
Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Konsultacje psychologiczne, Warsztaty tematyczne, Sesje rodzinne, Krótkoterminowa terapia par, Psychoterapia uzależnień, Psychoterapia współuzależnień, DDA
SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.SYMETRIA PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY - Terapia grupowa i indywidualna.

Dlaczego SYMETRIA?

Symetria to dla mnie metafora relacji terapeutycznej. Nie ma mentora i ucznia, nie ma eksperta i uczącego się. Są dwie osoby. Każda jest inna, są ciekawie siebie nawzajem. Jedna potrzebuje wsparcia, a druga jest gotowa i posiada umiejętności do jej udzielenia,. Symetria polega na tym, że dwie osoby są wzajemnie powiązane relacją. Łączy je punkt odniesienia osoby, która się zgłasza.

Oto niektóre ze słów Carla Rogersa, ojca podejścia humanistycznego, które wyjaśniają znaczenie warunków relacji terapeutycznej:

Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach.”

Czuję się szczęśliwszy po prostu będąc sobą i pozwalając innym być sobą.” To świadczy o autentyczności i spójności.”

Ciekawym paradoksem jest to, że kiedy akceptuję się takim, jakim jestem, wtedy mogę się zmieniać” to świadczy o bezwarunkowej akceptacji.”

To co tworzy się szczególnego w relacji z czasem to więź, dzięki której osoba może funkcjonować w relacji jak w swoim naturalnym środowisku i pokazuje siebie taką jaka jest. Ze strony psychoterapeuty osoba siedząca naprzeciw może oczekiwać autentyczności, spójności, bezwarunkowej akceptacji oraz empatii.

Osobiście uważam, że spotkanie dwóch osób w gabinecie terapeutycznym to szczególny moment. Psychoterapeuta może opowiedzieć w jaki sposób pracuje, czym kieruje się w swojej pracy. Druga osoba opowiada o sobie, o swoich trudnościach i oczekiwaniach. Ustalają wspólne zasady współpracy, tak aby były przewidywalne i komfortowe. To osoby stwarzają poczucie bezpieczeństwa.

Symetria z definicji to równowaga, zgodność między częściami większej całości, co brzmi dla mnie jak cel psychoterapeutyczny. Do tego dąży praca terapeutyczna, aby żyć w zgodzie ze sobą poznając wpierw wszystkie swoje rysy oraz części i dążyć do ich integracji.

Kiedy spojrzymy na wyrazy bliskoznaczne do symetrii to znajdziemy bliskość, podobieństwo, lustrzane odbicie, równorzędność, harmonijność, przymierze, relację, kompatybilność.